Supervisió i Accés

Sistemes de Supervisió i Gestió

Serveis personalitzats de Supervisió i Accés

Una vegada es disposa dels recursos adequats en cada cas, i s’ofereix una continuïtat d’accés a la informació de la seva empresa, es necessitarà obtenir un control i supervisió de tots els serveis i accessos realitzats.

La informació que es fa servir diàriament a la seva organització, ha d’estar subjecta a uns nivells de seguretat en el seu accés, de tal forma que es pugui evitar “la fugida d’informació”, pèrdua de dades o accessos indeguts.

Per aconseguir aquest repte, es poden aprofitar les eines que ofereix el sector, recolzades pels principals fabricadors. Però tot això, consensuat amb els requeriments tecnològics que l’evolució de la seva empresa requereix per a un bon funcionament.

Serveis especialitzats de supervisió i accés

Actualment, per dur a terme les gestions exposades, s’utilitzen Sistemes de Control de Sensors (alimentació, temperatura, intrusió, alertes,..), Video-Supervisió mitjançant càmeres IP, Control d’accessos  mitjançant autorització de targetes magnètiques, de proximitat, lectors biomètrics o per teclat.

És conegut per tots la dita, “més val una imatge que mil paraules”, i per a això podem disposar d’una plataforma de Video-Supervisió IP mitjançant equips del fabricador Axis, punter en el seu sector.

D’aquesta forma, la seva empresa disposarà d’una plataforma capaç d’assumir els reptes que la seguretat implica, garantint un correcte ús de les seves instal·lacions, i evitant un accés no autoritzat o ús indegut de les mateixes.

Contacti amb nosaltres
Demaneu més informació del servei