Solucions de Virtualització

Optimitzi els recursos i augmenti la flexibilitat de la seva TU amb la virtualització

IEAISA desenvolupa projectes integrals d’enginyeria de sistemes i infraestructures IT, no sols físics si no també proporciona solucions virtuals amb un clar compromís amb el Medi Ambient.

Disposi d’una Arquitectura TU flexible gràcies a la Virtualització i guanyi en escalabilitat del seu centre de dades, aprovisionament de recursos i servidors, mentre optimitza el TCO en reduir el maquinari necessari.

que es la virtualización

Què és la virtualització

La Virtualització és la creació d’una versió virtual i intangible de qualsevol recurs tecnològic. En un mateix medi físic poden coexistir diferents màquines virtuals…

por qué virtualizar

Raons per a virtualizar

La virtualització permet gestionar nostre CPD com un pool de tots els recursos existents dins d’ell. Xarxes, emmagatzematge, processament, etc…

ahorro energético con la virtualización

L’estalvi energètic

La Virtualització de servidors permet portar la seva eficiència d’un 15-20% fins a aconseguir un 80-90% de la productivitat possible. La Virtualització redueix els costos econòmics i emissions de CO₂.

caso práctico de virtualización

Cas pràctic d’estalvi

Un exemple amb valors reals de l’estalvi energètic que pot obtenir-se amb la implementació d’una plataforma virtual de servidors.

infraestructura TI

Virtualització i el ROI

Una estratègia integral de virtualització podria maximitzar el rendiment de les seves inversions i reduir el cost total de propietat de tota la infraestructura  IT.