Què és la virtualització?

Solucions en Virtualització

La Virtualització és la creació a través de software, d’una versió virtual i intangible de qualsevol recurs tecnològic.

Una màquina virtual fa possible que s’executin diferents màquines virtuals des d’un mateix dispositiu físic.

Solucions de Virtualització

L’Administrador de Sistemes llavors pot instal·lar en ell un sistema operatiu i aplicacions. El S.O. i les aplicacions instal·lades sobre aquell entorn de hardware virtual no seran conscients d’aquesta circumstància, i es comportaran de la mateixa manera que si l’entorn hardware fos físic.

La Virtualització no és únicament un problema tècnic ni una solució màgica. Sense un correcte plantejament de la infraestructura TIC, la implicació d’especialistes i la comprensió dels passos que comporta aconseguir-la, no es pot obtenir el potencial real d’aquesta solució.

Per aquesta raó, des de IEAISA treballem per oferir serveis de virtualització ràpids i eficients, amb un portfolio de solucions destinades a ajudar a les organitzacions a tenir accés a les últimes tecnologies, i els serveis més capdavanters al cost més baix.

Contacti amb nosaltres
Demaneu més informació del servei