ROI i Virtualització

Estratègia integral de Virtualització a la seva mida

Com és ben sabut, la Virtualització estalvia diners. Però depenent de l’abast que tingui la implementació de Solucions de Virtualització, aquests estalvis poden ser molt superiors als quals s’obtenen en la majoria dels casos.

Una estratègia integral de Virtualització podria maximitzar el rendiment de les seves inversions i reduir el cost total de propietat de tota la Infraestructura IT.

Però els beneficis en TCO d’una estratègia de Virtualització absoluta van més enllà de la plataforma de servidors.

La Virtualització de la “capa de presentació” i la “Virtualització d’aplicacions” fa possible que aplicacions escrites per a sistemes operatius i plataformes antigues poden funcionar dins d’un sistema operatiu actual sense haver de recórrer a processos de migració o “porting” del codi, habitualment lents i molt cars.

D’aquesta forma s’evita pràcticament tots els conflictes de compatibilitat o coexistència entre aplicacions, fet que permet reduir la necessitat d’iniciar test de regressió tal com es concep com a pas previ al desplegament d’aplicacions.

Beneficis d’una estratègia integral de Virtualització

  • Menor consum elèctric de Servidors i Aire condicionat (reducció de tarifa elèctrica).
  • Menys contractes de garantia Hardware (reducció de despeses fixes).
  • Simplificació de la plataforma física a gestionar (reducció del temps de supervisió de recursos).
  • Menor renovació d’equips (reducció del TCO).
  • Millora dels nivells de continuïtat de negoci (reducció de temps de parada).
  • Optimització de l’espai destinat a equips de IT (alliberament de m2).
  • Implementació àgil de nous serveis de Xarxa (reducció de serveis professionals en nous projectes).
  • Possibilitat d’entorns “test” sense TCO (desplegament de test virtual, sense necessitat d’adquirir nou hardware/software).
Contacti amb nosaltres
Demaneu més informació del servei