Auditories periòdiques de seguretat

Auditories internes i externes de seguretat

Auditories de seguretat

En una societat cada vegada més tecnològica, ens veiem exposats a amenaces que posen en perill la privacitat i seguretat de la nostra informació. Per aquest motiu és indispensable realitzar auditories de seguretat periòdiques que ens assegurin en major mesura que gaudim d’una infraestructura segura.

Cada vegada són més els mitjans als quals accedim a la informació i consumim d’ella. Sensors, correus, navegació web, webservices, etc. Cadascun d’aquests elements esmentats pot ser focus d’un incident de seguretat.

Una auditoria de seguretat ens proporcionarà informació sobre com están els nostres sistemes i ser capaç de detectar violacions de seguretat abans que siguin explotades pels ciberdelinqüents.

IEAISA té la certificació de seguretat de HP-Zeed, un servei que permet a sistemes d’auditoria conèixer l’estat de la seguretat dels sistemes informàtics, gestionar les millores sense un cost elevat.

Auditories internes i externes

Auditories de seguretat externs

Analiza l’estat dels serveis web existentsi mitjançant tècniques avançades i inteligencia artificial executem proves de pentesting, verificació i validació d’amenaçes.

Auditories de seguretat internes

En aquesta área verifiquem l’estat de la infraestructura.Fent ús de la tecnología d’intel•ligència artificial executem proves de seguretat per detectar posibles bretxes de seguretat que existeixin dintre de la nostra infraestructura com servidors, emmagatzematge,xarxa, etc…

Eina ADA

Addicionalment, amb l’eina ADA l’empresa tindrà la capacitat de reaccionar enfront de l’informe d’auditoria presentat:

  • Gestionar la informació de seguretat obtinguda.
  • Accedir als informes d’auditoria.
  • Assignar personal de TU per solucionar el llistat de bretxes de seguretat detectades
Contacti amb nosaltres
Demaneu més informació del servei