Sistemes d’Electricitat

Estudis d’infraestructura i sistemes Elèctrics

IEAISA disposa d’una àmplia experiència en el sector de les Infraestructures, i així es demostra mitjançant el desenvolupament de projectes per als nostres clients.

El nostre Departament d’Infraestructures pot realitzar la legalització de la seva instal·lació elèctrica, així com el disseny i implementació de noves xarxes d’alimentació.

Solucions d’Electricitat de IEAISA

  • Disseny d’ Esquemes Unifilars i Enginyeria.
  • Muntatge de quadres elèctrics.
  • Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda i Grups Electrògens (entorns ofimàtics i industrials).
  • Instal·lació de Cablejat Elèctric (paret, sòl i sostres tècnics).
  • Instal·lació de punts de treball.

Sistemes d’Electricitat

Una adequada instal·lació elèctrica, li permetrà reduir les despeses de manteniment, reduir les incidències i maximitzar la seguretat dels seus treballadors.

Les Infraestructures han d’estar sempre en harmonía amb el creixement en la seva empresa, de tal forma que puguin afegir serveis, créixer en capacitats, o resoldre situacions “temporals” d’explotació.

Contacti amb nosaltres
Demaneu més informació del servei