Auditoria de Software i Suport

Serveis d’Auditoria i Suport IT

IEAISA li permet obtenir el control de tot el software instal·lat a les seves dependències, unificant criteris, eliminant dubtes sobre llicenciaments erronis, donant claredat a un camp molt desconegut en certs casos, i que pot arribar a provocar el mal funcionament dels seus sistemes.

El seu Departament d’IT, tindrà per norma habitual, el seguiment dels usuaris corporatius davant les seves incidències, però en moltes ocasions, la rutina diària és la mateixa que impedeix fer un bon seguiment i control de tot el software que els usuaris tenen instal·lats en els seus equips.

Serveis d’Auditoria IT

Per obtenir una visió clara, es realitza una anàlisi conjuntament del client i les seves necessitats actuals, per així dimensionar correctament el volum de llicències necessàries en cada cas i per a cada fabricant.

Un cop disposi d’aquesta informació, podrà ser més efectiu a l’hora de localitzar i aclarir problemes derivats del programari, i evitarà conflictes legals amb els diferents fabricants del sector.

D’altra banda, en alguns casos és necessari contactar directament amb el fabricant per poder resoldre certs errors en el seu software.

Són aquests casos, els adequats per transferir a IEAISA aquest tipus de gestions, que li permetrà agilitzar i optimitzar el temps disponible del seu Departament d’IT, evitant la saturació del mateix.

No permeti que la seva informació pugui patir danys per l’ús inadequat de software de fabricants desconeguts, que solen acabar instal•lats en gran majoria dels seus equips sense cap control.

Contacti amb nosaltres
Demaneu més informació del servei