Telefonia IP

Solucions de Telefonia-VOIP amb IEAISA

El principal avantatge de la Telefonia IP, és que evita els càrrecs alts de telefonia (principalment de llarga distància) que són usuals de les companyies de la Xarxa Pública Telefònica Commutada (PSTN).

Alguns estalvis en el cost són deguts a fer servir una mateixa xarxa per portar veu i dades, especialment quan els usuaris no han d’utilitzar tota la capacitat d’una xarxa ja existent, la qual poden usar per VoIP sense un cost addicional.

Telefonía IP

Els usuaris de VoIP poden viatjar a qualsevol lloc del món i seguir fent i rebent trucades, així com les trucades telefòniques locals poden ser automàticament enrutadas a un telèfon VoIP, sense importar on s’estigui connectant a la xarxa.

Per la seva estructura l’estàndar proporciona les següents avantatges:

  • Permet controlar el tràfic de la xarxa, per la qual cosa es disminueixen les possibilitats que es produeixin caigudes importants en el rendiment.
  • És independent del Hardware
  • La seva implementació pot ser mitjançant Hardware (redueix l’impacte a l’usuari) i Software
  • Permet la integració de Video i Tele Presència.
  • Integració amb Microsoft Exchange i Lotus
  • Unificar les comunicacions de la seva organització.
  • Reduir el cost de les seves comunicacions de Veu.
Contacti amb nosaltres
Demaneu més informació del servei