Raons per virtualitzar

Disposi d’una Arquitectura IT flexible gràcies a la Virtualització

La Virtualizació de IEAISA

IEAISA t’ajudem a desenvolupar les estratègies de virtualització, i implantem les solucions més adequades per al teu negoci.

Avantatges de la Virtualizació

 • Ràpida incorporació de nous recursos per als servidors virtualitzats.
 • Reducció dels costos d’espai i consum necessari de forma proporcional a l’índex de consolidació assolit (Estimació mitjana 10:1).
 • Administració global centralitzada i simplificada.
 • Els permet gestionar el nostre CPD com un pool de recursos o agrupació de tota la capacitat de processament, memòria, xarxa i emmagatzematge disponible en la seva infraestructura.
 • Millora en els processos de clonació i còpia de sistemes.
 • Major facilitat per a la creació d’entorns de test que permeten engegar noves aplicacions sense impactar la producció, agilitant el procés de les proves.
 • Aïllament: un error de sistema d’una màquina virtual no afecta a la resta de màquines virtuals.
 • Millora de TCO i ROI (cost total de propietat i tornada de la inversió). No només aporta el benefici directe en la reducció del maquinari necessari, així com dels seus costos associats.
 • Redueix els temps de parada.
 • Migració en calenta de màquines virtuals (sense pèrdua de servei) d’un servidor físic a un altre, eliminant la necessitat de parades planificades per manteniment dels servidors físics.
 • Balanceig dinàmic de màquines virtuals entre els servidors físics que componen el pool de recursos, garantint que cada màquina virtual s’executi en el servidor físic més adequat i proporcionant un consum de recursos homogeni i òptim en tota la infraestructura.
 • Alt grau de satisfacció general.
Contacti amb nosaltres
Demaneu més informació del servei