Cas pràctic d’estalvi

Et mostrem una exemplificació d’estalvi

¿Quant estalvia la Virtualizació?

A continuació, els documentem un cas pràctic on podran veure amb valors reals, l’estalvi energètic que pot obtenir-se amb la implementació d’una plataforma virtual de servidors. En aquesta ocasió, parlem d’una plataforma actual de 5 Servidors HP Proliant ML350G4. Cal tenir en compte, que la precisió d’aquests càlculs depèn de certes variants que seran específiques en cada cas. No obstant això, per demostrar que l’estalvi de consum que s’obtindrà en instal·lar un sistema amb 2 servidors HP Proliant DL360 G6, amb una plataforma de servidors virtualizats, en comparació d’una actual granja de servidors, tindrem suficient amb les dades de potència que exposem a continuació.

Dades de potència

 • Potència o consum dels servidors actuals.
 • Potència que es requereix per refrigerar la calor que desprenen aquests servidors.
 • Potència que es requereix per refrigerar la calor que desprenen els 2 servidors proposats.
 • Preu de la tarifa estàndard de la seva companyia elèctrica.
 • Potència o consum del nou sistema de 2 servidors HP Proliant DL360 G6.

Potència dels actuals servidors i potencia per refrigerar

Potència o consum dels actuals servidors

Per calcular la potencia de consum de 5 servidors, hem escollit com a model un HP Proliant ML350G4, ja que es tracta d’un model més que habitual, i perquè es tracta d’una gamma mitjana de servidor. ML350G4 Potència 725 watts x 5 servidors =3.625 watts.

Potència per refrigerar

El càlcul de la potència que es requereix per refrigerar un CPD, es tracta del més complicat si es vol fer amb exactitut, però després de consultar amb diversos experts, tots ells han coincidit que, “a grosso modo”, només s’ha de multiplicar per 1.5 la potència dels equips, i així obtindrem la potència aproximada de l’equip d’aire condicionat.

Potència o consum del sistema amb 2 servidors HP ProLiant DL360 G6.

Bé, ara serà necessari saber el que consumirà el nou sistema compost de:

 • Servidors HP ProLiant DL360 G6
 • 460 watts x2 unitats = 920 watts
 • Cabina SANT HP StorageWorks MSA2324i
 • 385 watts x1 unitat = 385 watts
 • Swith’s HP ProCurve1810G
 • 30 watts x3 unitats = 90 watts

TOTAL: 1395Watts

Amb el que es necessitarà una potència de refrigeració de: 2.092,5 watts.

Total potència de consum amb el nou sistema: 3.487,5 watts.

Tarifa estàndard actual.

La tarifa actual i estàndard és: 0,068824 / kWh. (Segons el Butlletí Oficial de l’Estat BOE Núm. 82 Dissabte 4 d’abril de 2009 Sec. I. Pàg. 31971).

Càlcul.

Llavors, únicament ens queda aplicar una simple fórmula per calcular el cost: Kwh x %temps que està consumint x Temps de facturació x Preu per Kw mes (€ / kWh) Resultat de càlcul a 5 anys5 servidors actuals: 9.062,5 W x 100% x 60 mesos x 0,068824 Euros/kWh = 27.335,45 Euros.

Nova plataforma virtual: 3.487,5 W x 100% x 60 mesos x 0,068824 Euros/kWh)) = 10.520,0141 Euros.

Conclusió.

Considerem que arribats a aquest punt, no és necessari realitzar cap càlcul addicional. És evident que l’estalvi en 5 anys els proporcionarà la capacitat d’amortitzar gran part de la inversió. Sense tenir en compte el fet de tenir l’oportunitat de gaudir d’un sistema modern, robust, versàtil i amb gran capacitat de creixement.

Contacti amb nosaltres
Demaneu més informació del servei