Els beneficis del Cloud

Un model de TI que redueix costos i millora la resiliència

Quins beneficis em proporciona el Cloud?

El model tecnològic del cloud computing proporciona un conjunt de recursos sota demanda a través d’Internet que poden ser ràpidament configurats per un proveïdor de tercers o amb una infraestructura pròpia.

El model escollit pot variar en gran manera els avantatges que pot proporcionar encara que, en tots els escenaris, l’estalvi energètic, operatiu i de capital solen estar garantits. A més, amb una cloud pública, el cost i risc de la infraestructura es transfereix al proveïdor.

Et presentem perquè el cloud computing suposa un model ideal per implementar en les empreses i com repercuteix beneficiosament en costos, seguretat i disponibilitat.

Beneficis d’un Model de Cloud en Daas per empreses

Costos i movilitat

 • Sense inversión inicial.
 • Model de pas per ús dels recursos.
 • Estalvi directe en consum energètic.
 • Infraestructura i risc transferit al proveïdor.
 • No es requereix adquirir costosa infraestructura nova.

Disponibilitat

 • Totes les aplicacions es manetnen actualitzades.
 • No hi ha interrupcions ni aturades.
 • Reducció de les incidències derivades de l’ús.
 • Temps de recuperació més ràpids.
 • Escalabilitat senzilla cap amunt i cap avall.

Seguretat

 • Models de seguretat en movilitat millorats.
 • Dades segures i conforme a la governança.
 • Backup diari i Disaster Recovery garantit.
 • Màxim nivell de seguretat. Les dades es mantenen en el CPD y cumpleixen al 100% amb la LOPD

IEAISA, un proveïdor de cloud computing a Barcelona

La proximitat geogràfica és un valor afegit de IEAISA. Gràcies al nostre ampli equip professional, tant tècnic com a comercial, anem a respondre d’una forma totalment personalitzada a qualsevol dubte, consulta o incidència que li pugui sorgir d’una forma totalment personalitzada. Sense telèfons 902 ni Call Centers.

Contacti amb nosaltres
Demaneu més informació del servei