Solucions Virtuals

Solucions Virtuals amb VMware, Citrix y MS Virtual Server

La Virtualizació de Sistemes, li permet compartir una màquina física per executar diverses màquines virtuals. Aquestes màquines virtuals comparteixen els recursos lliures de CPU, memòria, disc i connexió de xarxa que d’una altra manera estarien sense aprofitar esperant només puntes de treball.

Aquest fet permet executar aquestes màquines amb absoluta independència del maquinari. No és necessari tornar a instal•lar ni migrar un sistema per moure una màquina virtual, o recuperar un servei que hagi caigut davant una incidència Hardware

Motius per Virtualitzar els seus Sistemes amb IEAISA

 • Reduir els costos d’espai i consum (estimació mitjana 10:1).
 • Disposar d’una administració global centralitzada i simplificada.
 • Tenir la gestió del CPD com un pool de recursos o agrupació de tota la capacitat de processament, memòria, xarxa i emmagatzematge disponible en la seva infraestructura.
 • Millorar en els processos de clonació i còpia de sistemes, creació d’entorns de test, etc…
 • Optimitzar l’aïllament: un error de sistema d’una màquina virtual no afecta a la resta de màquines virtuals.
 • Millorar el TCO y ROI (cost total de propietat i tornada de la inversió)
 • Obtenir una reducció en els temps de parada.
 • Tenir la possibilitat de la migració en calenta de màquines virtuals possible i sense pèrdua de servei.
 • Posseir un balanceig dinàmic de màquines virtuals entre els servidors físics que componen el pool de recursos.

Beneficis de la Virtualització

 • Menor consum d’elèctric de Servidors i Aire condicionat (reducció de tarifa elèctrica).
 • Menys contractes de garantia Hardware (reducció de despeses fixes).
 • Simplificació de la plataforma física a gestionar (reducció del temps de supervisió de recursos).
 • Menor renovació d’equips (reducció del TCO).
 • Millora dels nivells de continuïtat de negoci (reducció de temps de parada)
  Optimització de l’espai destinat a equips de IT (alliberament de m2).
 • Optimización del espacio destinado a equipos de IT (liberación de m2).
 • Implementació àgil de nous serveis de Xarxa ( reducció de serveis professionals a nous projectes)
 • Possibilitat d’entorns “test” sense TCO (desplegament de test virtual, sense necessitat d’adquirir nou hardware/software).
Contacti amb nosaltres
Demaneu més informació del servei