Informació de l’empresa

Denominació: IEAISA Enginyeria
Domicili: C / Dels Pous, 20
08740 – Sant Andreu de la Barca, Barcelona
Telèfon: +34 93 682 57 88
E-Mail: ieaisa@ieaisa.es

Acceptació

El present avís legal regula l’ús de la pàgina web de IEAISA Enginyeria (en endavant, la “Web”). La navegació o l’ús del Web per part de qualsevol usuari (en endavant, “Usuari”) comporta la plena acceptació, sense reserva de cap mena, de les presents condicions que consten permanentment exposades en aquest Avís Legal, i que han de ser llegides atentament per l’Usuari cada vegada que connecti a la web davant la possibilitat que les mateixes hagin canviat des de l’última vegada que l’usuari es va connectar. Si l’Usuari no està d’acord amb aquestes condicions, li preguem que no continuï usant aquest web.

Legislació i Jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions entre IEAISA Enginyeria. amb seus Usuaris derivades de la prestació de les solucions, dels productes i dels serveis continguts en la present web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Objecte de la web

Les pàgines contingudes en aquesta web té per objecte principal informar de forma gratuïta de les activitats, solucions, productes i serveis de IEAISA ENGINYERIA.

Pel que fa als accessos restringits per a Usuaris que haguessin contractat algun de les solucions, productes o serveis de IEAISA ENGINYERIA. (En endavant, Client), el seu objecte addicional és facilitar l’accés als mateixos que es regularà d’acord amb les condicions específiques del servei. L’accés als espais restringits i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur.

Regles relatives als continguts

La informació que apareix en aquesta web és la vigent en la data de la seva última actualització. IEAISA ENGINYERIA. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació o el contingut d’aquesta seu web així com el present Avís Legal i la Política de Dades. En aquest sentit, IEAISA ENGINYERIA. realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta pàgina.

IEAISA ENGINYERIA. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitzi. Així mateix, s’exonera a l’empresa de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per IEAISA ENGINYERIA.

IEAISA ENGINYERIA. no controla ni per tant assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links). La presència d’enllaços (links) a la web de IEAISA ENGINYERIA. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

En el cas que l’usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb IEAISA ENGINYERIA. indicant les dades personals del comunicant i una breu descripció dels fets. La recepció per part de IEAISA ENGINYERIA. de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà per si mateixa, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant.

Queda expressament prohibit l’ús del Web amb finalitats lesives de béns o interessos, així com actuacions que de qualsevol forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de IEAISA ENGINYERIA . o de tercers.

Propietat intel·lectual i industrial

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts del web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal i la Política de Dades, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau poguessin ser d’aplicació.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic, bases de dades i codis són titularitat de IEAISA ENGINYERIA. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, llevat que hi hagi una autorització per escrit. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en la Web estan protegits per llei.

El contingut i la informació a la qual pugui accedir el Client o Usuari a través d’aquesta web, són propietat de IEAISA ENGINYERIA. Es pot visualitzar aquesta informació per a usos personals, informatius i no comercials, però queda totalment prohibit copiar, distribuir, reproduir, llicenciar, enviar o vendre qualsevol tipus d’informació que s’obtingui de la web de IEAISA ENGINYERIA.

Respecte a les cites de solucions, productes i serveis de tercers, IEAISA ENGINYERIA. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets o responsabilitat alguna de IEAISA ENGINYERIA. sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini, o recomanació per part de IEAISA ENGINYERIA. llevat que es manifesti de manera explícita.

Informació sobre aspectes tècnics

IEAISA ENGINYERIA. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’empresa; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de IEAISA ENGINYERIA. Així mateix, s’exonera l’empresa de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per IEAISA ENGINYERIA.

D’altra banda, IEAISA ENGINYERIA. pot requerir de forma provisional la suspensió dels serveis quan això sigui necessari per a la reparació o manteniment dels equips, programes o xarxes pròpies.