HARDWARE DE SISTEMES

Solucions professionals en disseny, integració, implantació i manteniment d’infraestructura IT

Sobre la base de la col·laboració amb els principals fabricants de hardware per a sistemes, configurem i oferim solucions a mida per als nostres clients basades en les especificacions més exigents.

Li ajudem a trobar la solució més adequada per a l’entorn en què s’haurà d’integrar, i per a això estem en constant formació i certificació.

Solucions de Hardware de IEAISA

  • Disseny de plataformes Hardware.
  • Servidors en format Torre/Rack
  • Servidors en format Blade.
  • Configuracions d’Alta Disponibilitat.
  • Accessoris de Servidor.
  • Extensions de garantia per fabricant.

Les infraestructures de Sistemes

Un correcte dimensionament de les necessitats en infraestructura és la base de qualsevol CPD, garantint així el correcte funcionament de tot l’entorn de dades aconseguint el màxim grau de satisfacció de tots els clients del DataCenter.

Al món virtual és necessari, i bàsic comptar amb una infraestructura robusta capaç de donar-li el màxim servei en el rendiment de tota la seva infraestructura.

Programem i dissenyem amb els nostres clients, accions de manteniment i revisió de garanties associades als SLA’s més exigents del mercat, dimensionaments i adaptats a les seves necessitats reals a cada moment.

El nostre objectiu és que pugui confiar en nosaltres com Partner Tecnològic per als seus Sistemes.

Contacti amb nosaltres
Demaneu més informació del servei